Badania i rozwój

HJesteśmy wysoce innowacyjną firmą, która przeznacza istotną część posiadanych zasobów, zarówno ludzkich, jak i finansowych, na działalność w zakresie badań i rozwoju ukierunkowaną na poprawę wydajności produkowanych przez nas narzędzi. Możemy przy tym liczyć na nieocenioną współpracę rozległej sieci Centrów Technologicznych istniejących w Kraju Basków.

 Podejmowane przez nas innowacyjne działania przyniosły nam szereg znaczących sukcesów, takich jak:

  • Rozwój nowych materiałów dla narzędzi do walcowania gwintów
  • Własne rodzaje powłok wydłużające żywotność naszych narzędzi (powłoki NIT i GG)
  • Wdrożenie opracowanej przez nas technologii szlifowania
  • Własna technologia RRO

 Wszystko to sprawia, że produkowane przez firmę Heroslam narzędzia do walcowania gwintów cieszą się ogromną renomą na arenie międzynarodowej ze względu na ich jakość, precyzję i żywotność.