Optymalizacja kosztów

Regeneracja narzędzi umożliwia ich ponowne użytkowanie z zapewnieniem dotychczasowych parametrów technicznych wraz z zachowaniem tej samej żywotności.