Własne technologie powlekania

Informujemy klienta o możliwości dodatkowego zabezpieczenia narzędzia naszymi specjalnymi powłokami.